Heeft crisis invloed op onze ambitie en idealen?

Geplaatst op 22 augustus 2012 · Geplaatst in Stof tot nadenken

De algemene (groei)mentaliteit van bedrijven, zeker in crisistijden, is om dit te doen tegen zo min mogelijk kosten met een ongelimiteerde costsavingstrategie. Dit is niet altijd het beste. Als oplossing voor het kosten besparen wordt veelal de meest voor de hand liggende gekozen. Dit is om het produceren van de producten veelal in China of andere Aziatische landen te laten verrichten. Dit werkt zeker voor de korte termijn; echter op de lange duur niet meer. De lonen zijn er weliswaar momenteel laag, maar de levensstandaard gaat er snel en gestaag omhoog. Uiteindelijk zal het loonniveau daar ook op een ‘westers’ peil komen te liggen. Daarnaast zijn de productiekosten ook laag omdat er momenteel de energiekosten laag zijn. Dit komt onder andere omdat er nu nog gewerkt wordt met vieze kolencentrales voor stroomopwekking die verboden zijn in het westen. Het is buiten kijf dat dat ook op den duur zal gaan veranderen. Dat bedrijven de focus zo diep leggen op kostenbesparing alleen is tamelijk kortzichtig en op termijn niet duurzaam. De duurzaamheid is absoluut geen voorbijgaande trend. De jonge generatie is er gelukkig al veel meer mee bezig dan de oudere generatie. In de ons omringende landen is de focus op duurzaamheid nu al veel groter dan in Nederland. In ons land lopen we in dat opzicht helaas achter. Om dat te veranderen dienen wij het zicht te houden op een bredere impact dan costsaving alleen. Niet alleen aandeelhouderswaarde is vanzelfsprekend belangrijk, maar ook de mens en het milieu blijken uiteindelijk nog belangrijkere aspecten.