Hoe ‘het nieuwe leren’ de nieuwe professional ontwikkelt

Geplaatst op 7 december 2012 · Geplaatst in Stof tot nadenken

De nieuwe succesvolle professional bekwaamt zich niet meer op cursussen of tijdens seminars. Hetgene wat hem daar aangeboden wordt is namelijk niet meer datgene wat hij zal leren. Bij het nieuwe leren gaat het niet meer om overdracht van kennis of vaardigheden. Men kan namelijk eenvoudigweg de ander niet meer leren hoe hij in een bepaalde situatie moet handelen, simpelweg omdat de complexiteit en de verschillen tussen de situaties nu zo groot zijn dat daarmee het onvoorspelbaar is wat in een bepaalde toekomstige situatie nodig is en effectief is. De vereiste nieuwe kwaliteiten van de huidige professional vragen om een fundamenteel andere manier van leren. Het nieuw leren is je persoonlijkheid professioneel ontwikkelen. Alleen vanuit deze persoonlijkheid gaat je als professional meer waarde creëren. De succesvolle professional zal dan ook steeds de context waarin hij zich bevindt gebruiken om zichzelf permanent verder te blijven vormen. De nieuwe professional komt in zoveel onverwachte situaties terecht dat hij geen belang meer heeft bij een eenmalig ontwikkeld ‘statisch zelfbeeld’. Zijn adagium is: ‘ik ben niet wie ik ben; ik ben naar wie ik me ontwikkel’. Daarbij zal hij zichzelf steeds ter discussie stellen en monitoren wat het effect is dat hij op de ander en op de situatie heeft.