Hoezeer moeten we ons zorgen maken over de toekomst?

Geplaatst op 11 september 2012 · Geplaatst in Stof tot nadenken

Als we geen actie ondernemen om een einde te maken aan de huidige depressie op de korte termijn, dan zullen we, als de economie zich herstelt, al heel snel tegen enorme bottlenecks en tekorten aanlopen. Het valse voorwendsel dat we bij deze depressie ons slechts moeten richten op de lange termijn is een verleidelijke en gemakkelijke houding om de huidige onaangename situatie weg te wuiven. De lange termijn is een misleidende gids voor de huidige stand van zaken; op de lange termijn zijn we namelijk allemaal dood. Economen zijn nutteloos als ze ons in stormachtige tijden alleen maar kunnen vertellen dat de zee weer vlak zal zijn als de storm is gaan liggen. Langdurige werkloosheid heeft een ondermijnend effect op de beroepsbevolking en lage bedrijfsinvesteringen zijn ondermijnend voor onze toekomst. Wanneer de economie zich uiteindelijk herstelt, zullen bedrijven daardoor veel eerder tegen capaciteitsgrenzen en productiebottlenecks oplopen dan wanneer ze niet waren gestopt met investeren. De economische crisis wordt nu op een manier aangepakt waardoor de publieke voorzieningen in de toekomst ook zwaar onder vuur komen te liggen. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de openbare investeringen sinds het begin van de crisis scherp gedaald. Als wij nu twijfelen aan de toekomst ontwaken wij niet uit een droom, maar verkeren we in een nachtmerrie die pas totaal zal verdwijnen als de ochtend komt. Dan blijken de hulpbronnen van de natuur en het vernuft van de mens net zo vruchtbaar en productief als voorheen. Laten we daarom niet stil blijven staan en nu al actie ondernemen.