Is er een mobiele data revolutie gaande?

Geplaatst op 21 september 2012 · Geplaatst in Stof tot nadenken

Het niet te stuiten succes in toepassing van (mobiele) apparaten leidt tot een dataexplosie. De snelle groei van mobiele devices zoals smartphones en tablets en het gemak van het internetgebruik dat dit met zich meebrengt veroorzaakt een ongekende groei aan digitale data. Beperkingen zijn er nauwelijks in de ‘cloud’. De technische capaciteit van servers, kabels en zendmasten is schier onbeperkt. ‘Big data’ ontstaat gemakkelijk en deze wordt nu eenvoudig gehost (opgeslagen). Ondanks de discussie en afspraken over digitale privacy hebben we die privacy nu al niet meer en in toekomst zeker geheel niet. Wereldwijd zijn we nu door het gebruik van mobiele apparatuur en navigatie nagenoeg overal traceerbaar. In de toekomst wordt dit alleen nog maar verfijnd. Persoonlijke data wordt d.m.v. sociale media, zoekmachines e.d. zonder dat we daar erg in hebben opgeslagen. Dit proces is niet te stuiten. De datagroei die daarmee gemoeid is ontstaat nagenoeg organisch. We zullen daarom actief met het toepassen en gebruik van deze ‘big data’ om moeten gaan. Deze data wordt nu wereldwijd opgeslagen in serverparken, waarin men nu al spreek in zettabytes (1 zettabyte is 1 miljard terrabytes).  Naar verwachting heeft men in 2020 een hoeveelheid van 34,6 zettabytes aan data opgeslagen. De capaciteit van opslagmedia groeit zo snel dat aan de capaciteitsvraag voldaan zal worden met een gelijkblijvend volume aan ruimte. Deze gigantische hoeveelheid data moet echter wel getransporteerd worden. Hoewel fysiek, zeker in ons land, glasvezelkabel overal aanwezig is of spoedig zal zijn, zullen om meer data te kunnen transporteren onze communicatienetwerken en apparatuur naar een hoger plan gemigreerd moeten worden. De huidige datatransport apparatuur voldoet spoedig niet meer aan de vereiste transportsnelheid. Aan de andere kant is de gigantische berg aan digitale gegevens, die wereldwijd in de zettabytes loopt, van onschatbare (marketing)waarde. Zonder intelligente analyse is deze data echter waardeloos. Mijn in ziens moeten daarom binnenkort grote bedrijfstakken gaan ontstaan om de nieuwe inzichten (bijv. op het gebied van gepersonaliseerde marketing) toe te passen in de analyse van deze ‘big data’. Daarnaast zal er ook een grote bedrijvigheid ontstaan in het vergroten en beheren van de transport mogelijkheden op de huidige schier onbeperkte capaciteit aan huidige glasvezelkabels. Zonder verder de openbare infrastructuur van de aanwezige glasvezelkabels uit te hoeven breiden (en daarmee dus het openbare leven niet meer te hoeven te belasten) zal d.m.v. apparatuurinnovaties (modems, multiplexers en antennes) het transportnet naar een hoger plan gemigreerd kunnen worden. Daarmee wordt het transportnet voor een groter datatransport geschikt gemaakt. Dit vergt in de bouw en het beheer in de komende jaren grote specialistische migratiekennis aan arbeidscapaciteit. De behoefte aan specialistische civiele kennis (voor het ingraven van grote hoeveelheden communicatiekabels) zal daarentegen in komende jaren snel afnemen.