Is er leven na de crisis?

Geplaatst op 5 september 2012 · Geplaatst in Stof tot nadenken

Natuurlijk moeten wij ons uit de crisis innoveren! Maar daarbij moet zeker het aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen niet uit het oog verloren worden. Objectief gezien is namelijk de kredietcrisis, de economische crisis, de politieke crisis, de Euro-crisis, de milieucrisis, de energiecrisis, de voedselcrisis en de grondstofcrisis (heb ik ze allemaal genoemd?), reden genoeg om het maatschappelijk verantwoord ondernemen echt serieus aan te pakken. Toch is MVO een onderwerp waarvan men in deze tijden van waar het minder gaat zeer geneigd is te zeggen: ‘nu even niet’. Echter de slimmen onder ons laten hun MVO in de slipstream van de huidige recessiemarketing meeliften. Juist nu in tijden van stress en onzekerheid staan namelijk de mensen open voor verandering. Om welvaart en welzijn voor de korte en langere termijn veilig te stellen ontwikkelen we nieuwe filosofieën, duurzame businessmodellen en -processen. Er is nu grote behoefte aan sociale innovatie en nieuwe antwoorden op een sterk veranderde context van het ondernemen. Natuurlijk weten we dat we op korte termijn op de crises moeten reageren, maar willen we succes ook op den duur blijven boeken, dan zullen we de lange termijn niet moeten veronachtzamen. Uiteindelijk zal onze samenleving ons soort bedrijven, die vertrouwen verdienen door het streven in een bredere en verantwoorde context zaken te doen, nadrukkelijk belonen. Daarom, als het ons lukt in deze tijden werkelijk MVO aan te pakken, dan is dat knap en zal het ruim beloond worden zowel nu als na de crisis. Dit is het moment!