Onverwachte nieuwe vrienden?

Geplaatst op 5 september 2012 · Geplaatst in Stof tot nadenken

In tijden van voorspoed bestaat de neiging te denken dat we onszelf wel kunnen redden. We regelen het zelf wel. Nu in de huidige mindere tijden moeten we deze trots inslikken. In de tijden van recessie is de kracht van groepering en samenwerking absoluut doorslaggevend voor het behalen van succes en groei. Daarin dient de hele keten, waarin we acteren, nauwkeurig bestudeerd te worden en op elk punt in de keten bepaald te worden met welke mensen en bedrijven wij de banden zullen moeten aanhalen. Wie zijn daarbij onze nieuwe natuurlijke bondgenoten? We zullen merken dat in crisissituaties soms onverwachte vrienden opstaan. Momenteel is het absoluut noodzakelijk de ‘bigger picture’ te zien. Laten we dan ook de complete keten onder de loep nemen en ons bij ieder stap afvragen wie onze beste bondgenoten zijn. We zullen merken dat we nieuwe vrienden zullen ontdekken: onverwachte vrienden. Ondanks het huidige tij gaan we dan merken dat we succes behalen, tenminste als we ons toestaan volledig ‘open minded’ te zijn.