Onze nieuwe uitdaging: het ‘herverbinden’ in de keten

Geplaatst op 3 september 2012 · Geplaatst in Stof tot nadenken

Ondanks de neerwaartse economische spiraal die met name bouw gerelateerd is, staan we voor de uitdaging om iedere dynamiek te stimuleren en van iedere marktdynamiek te profiteren waarmee we onze groei toch kunnen realiseren. Waar vroeger onze toegevoegde waarde zich bevond in de keten van hoofdaannemer-aannemer-onderaannemer, vindt nu een verschuiving plaats naar specialisatie en coördinerend vermogen. Wij vertalen deze behoefte in een betrokken rol in de conceptontwikkeling binnen de netwerken. Door recht te doen aan iedere specialisme in de bouwketen kan er in de totale aanneemsom flink bespaard worden. De sleutel van het succes ligt in het feit door toe te laten dat alle betrokken specialisten in elkaars keuken mee kunnen kijken. Deze andere manier van samenwerken vraagt om onderling vertrouwen en het doorbreken van traditionele rollen in de bouwketen. Met deze andere manier van organisatie weten we nieuwe ketenverbindingen te leggen. De traditionele bouwkolom maakt daarmee plaats voor een matrix constructie. Daarmee wordt niet ieder project opnieuw aanbesteed aan verschillende onderaannemers maar ziet het businessnetwerk er compacter en intensiever uit. Het zal daarentegen voor de meesten wel erg wennen zijn dat er minder kerstpakketten worden ontvangen. De relatie is namelijk anders dan voorheen; van een reactieve opdrachtnemer met een duidelijk afgekaderd bouwopdracht naar een proactieve netwerkpartner die oplossingen bedenkt. Voorwaarde voor het slagen van dit model is dat het nieuwe verdienmodel dan door alle partners ‘ketenbreed’ beoordeeld zal moeten worden. Door open boek te spelen krijgen de verschillende partners in de keten daarbij beter zicht in elkaars verdienmodellen. Hiermee worden de ketenverspillingen van voorheen verwijderd. Door toepassing van dit groeimodel spelen wij open boek met de ketenspelers en worden de activiteiten verdeeld op basis van unieke kwaliteiten waarmee we ‘ketenbreed’ verdienen. Dit vereist wel in de hele keten van alle partners een basis van vertrouwen,  een kwetsbare opstelling en een cultuuromslag. Dit zogenaamde  ‘herverbinden’ in de keten heeft alleen kans van slagen als er ook daadwerkelijk in de hele keten een cultuuromslag en het vertrouwen plaatsvindt!