Welke ontwikkelingen veroorzaken de enorme berg aan data?

Geplaatst op 28 september 2012 · Geplaatst in Stof tot nadenken

De reële wereld en de virtuele wereld gaan steeds meer in elkaar schuiven. Er ontstaan daardoor nieuwe producten en diensten die om veel en snel dataverkeer zullen vragen.
1) Augmented reality
Men wil de analoge wereld met de digitale wereld verbinden. Mensen, producten en gebouwen willen we eenvoudig kunnen scannen met onze telefoon en direct daarna relevante informatie daarover ontvangen. De groeiende mogelijkheden van augmented reality (bijvoorbeeld projecties van data in het gezichtsveld van de gebruiker) zal zorgen voor een sterke stijging van het dataverbruik in de komende jaren.
2) Ambient intelligence
De zorg voor ouderen verandert snel door de golf van vergrijzing. Veel personeelscapaciteit wordt gevraagd die niet vervulbaar blijkt. Als oplossing voor dit probleem zal binnen niet al te lange tijd een chip in ons lichaam worden aangebracht. Deze chip zal continue gegevens versturen over de fysieke staat van ons lichaam. Op deze manier komt men snel te weten wat er met ons als persoon aan de hand is; nog voordat wij het zelf weten. Dit concept wordt ook wel ambient intelligence genoemd. Deze toepassing zal in de toekomst niet alleen voor ouderen gelden, maar voor de hele bevolking.
3) Streaming
Veel datagebruik vergt ook het streamen van beeld en geluid. Naast de huidige streamingwebsites als ‘uitzendinggemist’ en ‘youtube’ zullen er meer komen. De shift die nu al plaatsvindt van krant en televisie naar internet zal in de toekomst alleen nog maar verder gaan. Mensen kunnen straks elk programma opvragen wanneer ze willen. Men stelt daarbij ook eisen aan het beeld doordat men over steeds grotere schermen beschikt. Full HD streaming is een toekomstige ontwikkeling die veel dataverkeer zal vergen.
4) Sociale media
Met digitale contacten die men in de sociale media legt produceert men een digitale- en soms een virtuele identiteit. De weg naar gepersonaliseerde marketing staat als gevolg daarvan geheel open. De digitale wereld waarin we leven smelt steeds meer samen met onze reële wereld. De drempel voor het gebruik van de sociale media voor het leggen van contacten en profilering wordt steeds lager en het gebruik van deze media is nu al overstelpend. Analyse en gebruik van onze profielen zal voor diverse toepassingen (o.a. gepersonaliseerde marketing) gebruikt worden. Deze hele ontwikkeling heeft een gigantisch dataverbruik tot gevolg.