Is een lange termijnkeuze integer?

Geplaatst op 14 mei 2013 · Geplaatst in Stof tot nadenken

Ieder plan-, project-, bedrijfs- of bestuursactiviteit is in wezen terug te brengen tot een enkel individueel moment van de beslisser. Maar wat is de beweegreden van die beslisser? Is dat vertrouwen of juist het gebrek daaraan?

Als er geen vertrouwen in toekomst is willen we graag korte termijnkeuzes maken, want die zijn gemakkelijk en voor de korte termijn werken ze. Dan kunnen we tenminste verder. Het probleem schuiven we echter hiermee voor ons uit. Een verzameling van vooruitgeschoven problemen staat dan zeker garant voor een moment van crisis. Korte termijnkeuzes gaan immers vaak gepaard met destructieve gevolgen. Korte termijnkeuzes sluiten een hoop factoren uit, die in realiteit wel degelijk bestaan. Onder het mom van ‘de gevolgen zijn van latere zorg’ denken we goede keuzes gemaakt te hebben, in wezen echter uit gebrek aan vertrouwen in de toekomst. Daarentegen verwachten we dan wel als uitkomst van deze destructieve keuzes ware constructieve resultaten. Hoe gek zijn onze gedachten?

Constructieve en degelijke resultaten zijn alleen te behalen op basis van een lange termijnvisie (het ‘waarom’ van ons handelen). Echte resultaten volgen dan vanzelf. Om keuzes van een lange termijnvisie te voorzien is de bewustwording noodzakelijk dat alles met elkaar is verbonden in een gesloten systeem. Sommigen noemen dit spiritueel. Hoe dan ook, het is integriteit die de verbondenheid bepaalt. Het gaat immers om de onverbiddelijke logica van oorzaak en gevolg.